حضور ورزشکاران و مدیران فدراسیون هندبال کشور

حضور ورزشکاران و مدیران فدراسیون هندبال کشور درمسابقات انتخابی تیم ملی به میزبانی هتل ارس در تیر ماه 94